ค้นหาอะไรก็เจอ...โดยกูเกิล

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขบวนรถบุปผาชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ 38 Chiang Mai Flower Festival Parade 38th


สวยงามสมกับเป็นขบวนแห่รถบุปผาชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ 38 งานที่นักท่องเที่ยวหลายคนรอคอย เมื่อวานวันที่ 8 ก.พ. 2557 นักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเฝ้ารอชมขบวนแห่นี้ ตั้งแต่สะพาน นวรัฐ จนถึงประตูท่าแพเต็มทั้งสองฝั่งถนน มีนักท่องเที่ยวต่า
งชาติบางกลุ่มซื้อทัวร์มาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อชมขบวนแห่นี้โดยเฉพาะครับ
การแสดงช่วงพิธีเปิดงาน
ถ้วยพระราชทาน สำหรับการประกวด รถบุปผาชาติ
พิธีเปิดเริ่มเวลา ประมาณ 16:00 น. บริเวณเชิงสะพาน นวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าการฯ หัวขบวนตั้งอยู่บนสะพาน นวรัฐ ถึงแม้แสงแดดช่วงสี่โมงเย็นยังแรงอยู่แต่นักท่องเที่ยวก็มาเฝ้ารอก่อนพิธีเปิดจำนวนมากครับ

ขบวนรถบุปผาชาติก็มาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดตกแต่งขบวนรถด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม ส่วนใหญ่ก็จะแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นหรือสื่อความหมายถึงหน่วยงานของตัวเองและที่ขาดไม่ได้คือ สาวงามประจำรถ