ค้นหาอะไรก็เจอ...โดยกูเกิล

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

เที่ยวงานวันช้างไทย ( 13 มีนาคม ) ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง , ปางช้างแม่สา เชียงใหม่ทุกวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย ครับ หลายคนอาจยังไม่รู้ และขอสารภาพว่าตัวผมเองก็เพิ่งจะรู้ก็ปีนี้แหละครับ ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรามานาน เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับเรามาตั้งแต่ในอดีต ทั้งเป็นช้างศึกที่ทำให้เรามีเอกราชมาถึงปัจจุบัน เป็นสัตว์ที่เราใช้ทำงานหนัก ลากซุง ใช้เป็นพาหนะ จนกระทั่งในปัจจุบันช้างถูกลดบทบาทลงอันเนื่องจากความเจริญในหลาย ๆ ด้าน จนเกือบจะทำให้ช้างศูนย์พันธ์ุ

ช้างตักบาตร
และเนื่องจากการตระหนักถึงความสำคัญของ ช้าง ทำให้มีการประกาศเอาวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทยครับ

 หลายสถานที่ ที่ให้ความดูแลช้างอยู่ก็มีการจัดงาน วันช้างไทย ครับเช่นที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ที่จังหวัดลำปาง และที่ ปางช้างแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานมาทั้งสองที่ครับ

ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย มีการ ทำขวัญช้าง ช้างใส่บาตร และการเลี้ยงสโตกช้าง หรือ การเลี้ยงขันโตกช้าง โดยมีขบวนแห่ขันโตกของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ใก้ลเคียง ผมเพิ่งเคยเห็นช้างทีเดียว 40-50 เชือกก็งานนี้ละครับ


พิธีทำขวัญช้าง
ส่วนที่ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ก็จัดงานวันช้างไทยเหมือนกันครับ วันนี้เปิดให้บริการฟรีไม่เก็บค่าเข้าชม ผมก็ถือโอกาสไปใช้บริการฟรีซะหน่อย ที่นี่นอกจากมีการ เลี้ยงสโตกช้างแล้ว ก็มีการแสดงนาฎศิลปจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทำเอาผมทึ้งไปกับความงามและความสามารถของ ผู้แสดง ทั้งที่เป็นท่านอาจารย์ และนักศึกษาที่ร่วมแสดง งดงามมาก ๆ ครับ

การแสดงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 นอกจากนั้นยังมีการแสดงของชนเผ่าชาวเขาจาก บ้านโต้งหลวง ซึ่งอยูไม่ไกลจากปางช้างนัก มางานนี้คุ้มค่ามาก ๆ ครับ ได้ดูการแสดงดี ๆ ได้เห็นถึงความสามารถของช้างใน มุมอื่น ๆ เช่น ช้างวาดรูป ช้างเป่าเมาท์ออร์แกน ได้เห็นถึงความผูกพันธ์ของคนกับช้าง ถ้ามีโอกาสลองสบตากับช้างดูครับ ผมลองมาแล้วบรรยายความรู้สึกไปไม่ถูก
เลี้ยงสโตกช้าง หรือ เลี้ยงขันโตกช้าง
ช้างเป่าเม้าท์ ออร์แกน
ช้างวาดรูป

View ปางช้างแม่สา อ.แม่แรม จ.เชียงใหม่ in a larger map


View ศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัด ลำปาง in a larger map