ค้นหาอะไรก็เจอ...โดยกูเกิล

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (ตักบาตรเป็งปุ๊ด) เชียงใหม่

 ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน หรือ ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด เป็นประเพณีเก่าแก่โดยเชื่อกันว่าดั้งเดิมเป็นประเพณีของชาวพม่าที่เชื่อกันว่าในวันขึ้น 15 ค่ำของทุกปีที่ตรงกับวันพุธ พระอุปคต ซึ่งเป็นพระที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้จะขึ้นจากการจำศีลที่สะดือทะเลมาโปรดสัตว์ในช่วงรุ่งเช้า ดังนั้นชาวเมืองจึงออกมาตักบาตรกันแต่เช้า
ตักบาตรเที่ยงคืน

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน หรือ ตักบาตรเป็งปุ๊ด ที่เชียงใหม่ (วัดอุปคต)
 และเมื่อคืนวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 8  ผมได้มีโอกาสไปทำบุญประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดเป็นครั้งแรก ที่วัดอุปคุต ซึ่งก็อยู่แถวสะพานนวรัฐ ผมไปถึงบริเวณงานประมาณสี่ทุ่มซึ่งก็มีผู้คนมากมายไปเริ่มตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งกันตั้งแต่สี่ทุ่มกันเลย

ตักบาตรเป็งปุ๊ดที่วัดอุปคุต
จากนั้นใหน ๆ ก็มาแล้วผมก็ไปเก็บบรรยากาศที่วัดสวนดอกซึ่งก็มีการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดเหมือนกัน ผมไปถึงวัดสวนดอกประมาณ ห้าทุ่มสี่สิบนาที พระยังเทศนาอยู่บนเวที โดยมีผู้คนนั่งฟังกันอยู่เยอะมาก ล้นมาจนถึงประตูหน้าวัด และเริ่มตักบาตรประมาณเกือบตีหนึ่งครับ
บรรยากาศที่วัดสวนดอก


ที่วัดสวนดอกคนเยอะมากครับ


เกือบตีหนึ่งคนก็ยังรอตักบาตรอยู่เยอะพระอุปคุต

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมกดที่นี่ครับ