ค้นหาอะไรก็เจอ...โดยกูเกิล

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เที่ยวบ้านเหมืองกุง หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ที่มีประวัติยาวนานสืบสานบรรพบุรุษเผ่าไท อพยพจากรัฐฉาน ประเทศพม่า ที่อ.หางดง จ.เชียงใหม่หลายคนที่เคยมาเชียงใหม่แล้วไปเที่ยว บ้านถวาย โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 106 จากตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้า อ.หางดง อาจจะเคยเห็นคนโทขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมถนน นั้นคือ บริเวณชุมชน บ้านเหมืองกุง แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ของเชียงใหม่อีกแห่งครับ ด้วยประวัติอันยาวนานของบรรพบุรุษสืบทอดกลับไปพบว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนของผู้อพยพของผู้คนเผาไท จากรัฐเชียงตุง ซึ่งปัจจุบันคือ รัฐฉาน ในประเทศพม่าเพื่อนบ้านของเราคนโทยักษ์ ตั้งอยู่ริมถนน ปากทางเข้าสู่ชุมชนบ้านเหมืองกุง
ร้านค้าเครื่องปั้นดินเผ่าบริเวณ ปากทางเข้าชุมชน
ชุมชนบ้านเหมืองกุงเป็นชุมชนขนาดไม่ใหญ่มาก เกือบทุกบ้านจะทำเครื่องปั้นดินเผา นอกจากแวะซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่ร้านค้าบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแล้ว ถ้ายังพอมีเวลาลองเดินเข้าไปในหมู่บ้านครับ ไปดูวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา ไปดูวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ เค้าทำทางเดินให้เดินชมกันอย่างสะดวกทีเดียว เที่ยวเส้นทางสายหัตกรรมที่ อ. หางดง จ.เชียงใหม่ ไปบ้านถวาย แล้ว ขากลับ อย่าลืมแวะบ้านเหมืองกุง ฝีมืองานปั้นของชาวบ้านที่นี่สวยงามจริง ๆ ครับ

บ้านเหมืองกุงตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การดินทางไปบ้านเหมืองกุงถ้ามาจากตัวเมืองเชียงใหม่(ทางหลวงหมายเลข 106) มุ่งหน้า อ.หางดง ประมาณ 10 กิโลเมตร ให้มองฝั่งขวามือพอเห็นคนโทยักษ์ ก็ชิดขวากลับรถเพื่อเข้าชุมชนบ้านเหมืองกุงครับ (มีแผนที่ด้านล่างครับ)