ค้นหาอะไรก็เจอ...โดยกูเกิล

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

นมัสการพระธาตุดอยตุง ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย Phra That Doi Tung

พระธาตุดอยตุงเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่หนึ่งของเมืองไทย ถือว่าเป็นพระบรมธาตุแห่งแรกของล้านนาไทย ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ ด้วยประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน พระบรมธาตุแห่งนี้จึงเป็นที่นับถือไม่แต่เฉพาะคนไทยเท่านั้น ที่นี่ยังเป็นที่นับถือของพี่น้องชาวเชียงตุงในพม่า และชาวหลวงพระบางในประเทศลาวอีกด้วยนอกจากความเชื่อในตำนานที่ว่า ที่นี่เป็นอารามทางพุทธศาสนาแห่งแรกที่เข้ามายัง โยนกนคร สืบมาจนถึงอาณาจักรล้านนา พระธาตุแห่งนี้ยังถือเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุลอีกด้วย ตัวพระธาตุจะอยู่แยกกับบริเวณด้านบนเรียกว่าเป็นเขตพุทธาวาส ส่วนวัดพระธาตุดอยตุงจะอยู่ด้านล่างเรียกว่าเป็นเขตสังฆาวาส
พระธาตุดอยตุงตั้งอยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายให้ใช้ทางหลวงหมาย 1 มุ่งหน้า อ.แม่สาย เมื่อถึงอ.แม่จัน จะมีทางแยกด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1149 มุ่งหน้าสู่พระธาตุดอยตุง ตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกทางไปพระธาตุอยู่เป็นระยะ หาไม่ยากครับ