ค้นหาอะไรก็เจอ...โดยกูเกิล

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่ตั้งวิหารต้นแบบของ หอคำหลวง ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์พืชสวนโลก

เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ๆ ที่เห็นกันจนชินตา เช่น คูเมือง ที่ล้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่เอาไว้ก็จัดเป็นโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง วัดวาอารามที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีอยู่หลากหลายวัดโดยเฉพาะในตัวเมืองชั้นใน เช่น วัดพระสิงษ์ วัดเจดีย์หลวง ไม่เฉพาะในเมือง ที่นอกเมืองก็มี เช่น วัดต้นเกว๋น ซึ่งที่นี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่ พ.ศ 2399 และด้วยความสวยงามของวิหารของวัดต้นเกว๋น จึงได้ถูกนำไปเป็นต้นแบบในการสร้าง หอคำหลวง ที่อุทยานหลวงเลยทีเดียว


ภายในวิหาร
วิหารไม้สักแกะสลักสวยงามมาก ๆ
ต้นเกว๋น หรือ ต้นตะขบป่าที่เหลืออยู่ ต้นเดียวภายในวัด
วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส ซึ่งเป็นนามของเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดนี้ ยังเคยเป็นที่พักขบวนแห่พระธาตุศรีจอมทองซึ่งแห่มาจาก อ.จอมทอง เพื่อเข้าในเมืองเชียงใหม่ สำหรับชื่อวัดต้นเกว๋นนั้น เป็นเพราะในสมัยก่อนระแวกที่เป็นที่ตั้งของวัดมี ต้นตะขบป่า หรือ ต้นเกว๋น (ในภาษาพื้นเมือง) อยู่เป็นจำนวนมากเลยเรียกอีกชื่อว่า วัดต้นเกว๋น
สิ่งที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้อีกหนึ่งอย่างคือ ความสวยงามของวิหาร ด้วยฝีมือ ช่างโบราณที่แกะสลักช่อฟ้า ลวดลายบนหลังคา ฝาผนัง ได้อย่างสวยงาม ถ้ามีโอกาสไปชม ผมแนะนำให้ เข้าไปภายในวิหาร ดูบริเวณหลังคาเหนือพระประธานจะมีการติดพระโลหะองค์ เล็ก ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เสียดายวันที่ผมไปไม่สามารถเข้าไปดูได้เนื่องจากมีพระกำลังปฏิบัติกิจอยู่ แต่แค่ได้ดูลวดลายความสวยงามภายนอกก็คุ้มแล้วครับ
จตุรมุข ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุศรีจอมทอง ในช่วงพักขบวนก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่
รูปปั้น ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ ภายใน จตุรมุข
วัดต้นเกว๋น ตั้งอยู่ที่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ การเดินทางมาวัดต้นเกว๋นถ้าเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ให้ใช้เส้นทางเลียบคลองชลประทาน(ทล.121) มุ่งหน้า อ.หางดง เลยแยกไนท์ซาฟารีมาจนถึงแยกสะเมิง ให้เลี้ยวขวาไปทาง อ.สะเมิง (ทล.1269) เลี้ยวมาได้ประมาณ 100 เมตรจะมีป้ายบอกทางไปวัดอยู่ด้านซ้าย ให้เลี้ยวตามป้ายไปอีกประมาณ 400 เมตรก็จะถึงวัด