ค้นหาอะไรก็เจอ...โดยกูเกิล

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิถีชุมชน ช่างแกะสลัก งานไม้แกะสลัก ที่ อ.แม่ทา จ.จังหวดลำพูน


หลายคนที่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่ และได้มีโอกาสแวะเวียนไปเดินเที่ยว ซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับบ้าน จาก หมู่บ้านหัตถกรรม บ้านถวาย ที่ อ.หางดง จะเห็นว่าสินค้าที่นี่โดยส่วนมากเป็นสินค้าหัตกรรมที่ชาวบ้านระแวกนั้นทำขึ้นมา จากช่างพื้นบ้านในชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็น อุสหกรรมที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ โดยเฉพาะฝีมือ งานไม้แกะสลักของช่างที่นี่ ต้องบอกว่างดงามจริง ๆครับเนื่องจำนวนความต้องการสินค้ามีมากทำให้มีการกระจายงานไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และชุมชน บ้านทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีช่างฝีมือแกะสลักจำนวนมาก เรียกว่าแทบจะเป็น สล่า หรือ ช่าง แกะสลักกันทั้งหมู่บ้านทีเดียว โดยเฉพาะงานแกะพระพุทธรูป ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ต้องบอกว่า งดงาม ละเอียด ปราณีตจริงๆ ด้วยทักษะความชำนาญ งานแกะสลักโดยส่วนมากแทบจะไม่ต้องร่างแบบกันเลยที่เดียว พอได้ชิ้นไม้ขนาดที่ต้องการก็ลงมือขึ้นงานได้เลย(ลองดูคลิปต้นเรื่องครับ ช่างขึ้นงานช้างไม้ด้วยความชำนาญ)

สำหรับท่านที่สนใจงานไม้แกะสลักในส่วนของขั้นตอน วิธีการแกะสลัก วิถีชีวิตชุมชนของช่างแกะสลัก นอกจากที่ บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่แล้วที่ บ้านทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ก็เป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ครับ